Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více...
 

Logo a něco o něm

Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…) je označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení.
K čemu slouží logo? Na tuto otázku by bylo asi více odpovědí. Primární je aby logo vyvolalo u spotřebitele správné asociace spojené s výrobkem, podnikatelem či službou.
Vysvětleme si nyní některé základní pojmy: Co je logo a co logotyp? Logo je grafický symbol, který vizuálně identifikuje společnost, jednotlivce nebo událost. Pokud je tento symbol doplněn textem (názvem), jedná se o logotyp. Jestliže ho navíc zaregistrujeme, získáme kombinovanou obchodní známku.

Znaky kvalitního logotypu

1. Lze jej použít mnoha způsoby. Aby se dala značka běžně používat a sloužila svému účelu, musí splňovat několik technických kritérií:

  • v malých velikostech je stále čitelná,
  • je čitelná a funkční i v černobílém provedení,
  • lze ji zobrazovat inverzně,
  • je jasná i po několikerém kopírování a faxování,
  • lze ji aplikovat na tiskoviny, reklamní předměty nebo třeba firemní vozy,
  • je tisknutelná na všech běžných tiskových strojích a nepotřebuje žádné speciální barvy,
  • obsahuje přiměřený počet barev (většinou dvě) a šetří Váš rozpočet při ofsetovém tisku.

2. Má jasný a zapamatovatelný vzhled
3. Odpovídá obchodním záměrům
4. Má jednoduchý vzhled
5. Nese jedno sdělení
6. Je unikátní
Logo nemusí být světově jedinečné, stačí když bude originální v oblasti Vašeho podnikání.
Důležité je také mít logo překreslené do tzv. křivek. Co to znamená? Všechny tiskárny či reklamní agentury budou chtít s logem pracovat tak, aby mohly měnit rozměry a další parametry. Obyčejný obrázek na papíře nebo jenom naskenovaná předloha v počítači nemohou být použity. Při vytváření loga hrají klíčovou roli dva aspekty – tvar a barva. V jedné ze studií zabývajících se účinkem barvy při rozpoznávání předmětů bylo prokázáno, že barva je méně důležitá než tvar. Přestože tedy barva pomáhá při poznávání loga, jeho správná identifikace na ní nezávisí. Spotřebitelé poznají stejně snadno loga tištěná v různých barvách a černobíle jako loga tištěná ve správné barevné kombinaci. Z toho vyplývá, že zcela zásadní je tvar loga. Silná značka má silný tvar.

Pokud se dnes rozhlédneme okolo sebe, zjistíme, že existují
dva základní typy logotypů:

1. sugestivní – starší typ loga – obsahuje více detailů, je hodně
prokreslené, má často více barev, snaží se sdělit
mnoho informací;

2. abstraktní – nový typ loga – je jednoduché, má jasný styl, je
použitelné, zapamatovatelné (příkladem může být
např. logo Nike).

V roce 2006 proběhla poměrně rozsáhlá studie zaměřená na to, jak by mělo vypadat moderní logo. Výsledek této studie nebyl překvapivý. Sugestivní loga neuspěla. Výrazně lépe splnila svou funkci loga abstraktní. Sugestivní loga mají příliš málo referenčních bodů, které může respondent ihned pojmenovat a rozpoznat. Navíc jsou často méně výrazná, takže hůře pronikají do mysli spotřebitele. Podle moderních teorií jsou loga vnímána jako celek. Čím je logo složitější, tím ho spotřebitel obtížněji vnímá hůře si ho pamatuje. Abstraktní loga jsou obecně účinnější, i když je zákazníci vidí jenom krátce, a to nejspíš proto, že sice nejsou příliš složitá, a přitom jsou jedinečná. Obrázek totiž vnímáme jako celek. Pokud není příliš komplikovaný, lépe si jej pamatujeme a vybavujeme. Abstraktní tvary jsou navíc často jedinečné a tak zvláštní, že si je nelze snadno splést s jinými tvary, což zvyšuje pravděpodobnost správné identifikace. Sugestivní loga naopak spotřebitele matou. Abstraktní logo spotřebitel mnohem snáze identifikuje, rychleji je rozpozná, zákazník si je rychleji vybaví, když kolem něj prochází (např. na autobusových zastávkách nebo billboardech). Na abstraktní logo se zároveň nemusí spotřebitel tolikrát podrobně dívat, ale přesto si jej později vybaví a pozná ho. Průměrný počet fixací na kombinaci značky a loga je u abstraktních log nižší než u log popisných a sugestivních.

Závěr

Logo je potřeba si dobře promyslet a vždy je dobré, ba nutné vybírat z více variant. Pokud nemáte zkušenosti, ponechte tvorbu loga na profesionálech. Vyberte si agenturu, která se tvorbou logo- typů zabývá delší dobu, a nechte si předložit několik ukázek jejich práce. Vybírejte takovou agenturu, která je dostatečně kreativní a její práce nespočívá pouze v kopírování již vytvořeného. Zamyslete se nad svým nynějším logem, zdali by nepotřebovalo drobnou inovaci a modernizaci nebo dokonce úplnou změnu.

Literatura: Studie firmy Claessens Product Consultants

Svatební oznámení - informace , inspirace

Svatební oznámení se posílá všem příbuzným, kolegům, známým, zkrátka všem, kdo by se měli o Vaší svatbě dozvědět, ale nemusí se oslavy zúčastnit.
Obvykle se svatební oznámení rozesílá zhruba 1-2 měsíce před konáním svatby.


Svatební texty

......inspirujte se ........
Eva Králová a Adam Novák Vám chtějí na vědomí dát , že se z lásky budou brát dne 3.června 2007 v 11,30 hodin na olomoucké radnici.Petra Krausová a Milan Zapletal si dovolují oznámit , že budou oddáni dne 8.srpna 2007 v 10,30 hodin na zámku v Tovačově.


Hana Nováková a Aleš Zahradník se poprvé podepíší společným jménem dne 7.7.2007 v pravé poledne na radnici v Olomouci


Alice Koutná a Kamil Brzek oznamují všemu světu jednu prostou krásnou větu : "Budeme se brát " dne 5.září 2008 ve 13 hodin v bazilice Navštívení panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.


Kateřina Stoklasová a Tomáš Nový se rozhodli spojit své osudy posvátným poutem manželským dne 15.října 2007 v 11 hodin v přírodním ráji Horizont v Bystrovanech.


Kamila Peterková a Karel Černý oznamují den svého sňatku 1.června 2007 v 11 hodin na Staroměstské radnici v Praze.


Natálie Drozdová a Pavel Novotný nedbajíce rad starších a zkušenějších dovolují si oznámit, že dne 20.července 2007 ve 12 hodin na olomoucké radnici ztratí svou svobodu a všechny výhody z ní plynoucí .


Alena Nováková a Petr Král oznamují, že zlegalizují svoji dosavadní činnost dne 15.srpna 2007 v 10,30 hodin na zámku v Náměšti na Hané.


Jana Svobodová a Petr Koutný Společnou cestou jít, v lásce svůj život žít, splnit si svůj sen, to vše v tento den 20.dubna 2008 ve 12,30 hodin na Obecním úřadě ve Velkém Týnci.


Pozvánka ke svatební tabuli

Pozvání ke svatební tabuli se obvykle provádí formou svatebního oznámení doplněného pozvánkou ke svatebnímu stolu. Tato pozvánka se tiskne ve stejném stylu jako svatební oznámení a objednáte si ji spolu se svatebním oznámením. Tato kartička je obvykle opatřena textem: Srdečně Vás zveme ke svatebnímu stolu. Text však můžete samozřejmě upravit či doplnit místem konání hostiny, časem apod. Pozvánky se posílají spolu se svatebním oznámením poštou obvykle 1-2 měsíce před konáním svatby. Pokud posíláte oznámení celé rodině či páru, platí pozvání ke stolu pro všechny členy.

Jmenovky na svatební tabuli

Svatební tabule by měla být opatřena jmenovkami, tak aby každý z hostů věděl, kde je jeho místo a nevznikl tak zmatek při usazování hostů.

Svatební motta

... inspirujte se ... ( nalezeno na různých internetových portálech )
Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe . J. Lennon
Kdo miluje, má stále plné ruce práce . Aischylos
Pro lásku není důležité, aby se lidé k sobě hodili, ale aby spolu byli šťastni. B.Bardot
Milovat někoho znamená zestárnout s ním. A.Camus
Ne v tom, že jsme milováni, ale v tom, že milujeme, je naše štěstí. H.Casson
Milovat znamená dívat se jedním směrem . A. de Saint-Exupéry
Zastav se, okamžiku, jsi nádherný ...... J.W. Goethe
S láskou a smyslem pro humor má naději každé manželství . S Hailey
Manželství vyžaduje řád. Je to nejstarší a nejkrásnější řád, který založil a jemuž požehnal sám Stvořitel. J.G.Hereder
Muž a žena jsou dvě not, bez kterých struny lidské duše nevydají správný a plný akord. G.Mazzini
Pojď živote, jako lehký vánek s námi, ukaž nám cestu, krásu, osud svůj, my cítíme se spolu šťastni, já chci být jen Tvá, já chci být jen Tvůj.
Společná cesta životem, to byla naše touha, dnes splnila se konečně, ať šťastná je a dlouhá.
Láska nás svedla, láska nás spojí, v lásce a věrnosti budeme svoji.
Společnou cestou chceme jít, odpouštět , věřit a rádi se mít.
Když zazní ano obou nás a varhan tichá melodie, sliby nám splynou v jeden hlas: jsem Tvůj a Ty jsi navždy moje na celý život, ne na čas.
Beru si Tě takového , jaký jsi a takovou , jaká jsi. Beru si Tě s Tvými požadavky, s Tvými chybami a s celým Tvým životním zákonem.

Vizitky, jejich úkol a vývoj

Účel vizitek je vcelku jasný – tím je rychlé předání kontaktu a informací na osobu či společnost uvedenou právě na vizitce. Vizitky napomáhají dojmu profesionality a důvěryhodnosti, zvláště když máme vizitky neustále po ruce. Vizitky by neměli být pouze informativní a praktické, ale také by měli hezky vypadat. Vizitky nemusí být nutně uměleckým dílem nebo nějak složité. Někdy může vynikat i velice jednoduchá vizitka, která má zakomponovány určité detaily, které z ní dělají vizitku nevšední.
Vizitky mají standardně rozměry 90 x 50 mm a někdy 86 x 54 mm (EURO formát).

Co by na vizitce nemělo chybět?
Samozřejmě jméno či název společnosti, osoby, dále případná pracovní pozice, logo, fyzická adresa, telefonní číslo, email, internetová adresa. Někdy je vhodné použít případný slogan či vepsat popis nabízených služeb. Mít hodně údajů na malé vizitce je příliš zahlcující, proto vyberte pouze ty údaje, které jsou skutečně podstatné. Zohledněte, kdo bude nejčastěji adresátem vaší vizitky a jak vás bude nejčastěji kontaktovat.

Grafická úprava - Logo může být na jedné straně a kontakty na straně druhé. Druhá strana může být využita i pro chytlavý marketingový slogan nebo zajímavý citát.
Některé citace ze zdroje: Miller, E., How to Design a Graphic Design Business Card, About.com

Vizitky - od roku 1854
Datování jejího vzniku je nelehká věc, protože má svůj záznam v 15.století v Číně a 17.století v Evropě. Nicméně oficiálně to bylo přisouzeno panu A.A.E. Disdérimu (* 28.března 1819, x 4.října 1889 v Paříži). V roce 1854 si tento podnikatel a vynálezce nechal na patentovém úřadě zaregistrovat patent přístroje umožňující na jediný negativ pořídit 8 podobizen. Tím umožnil vznik tzv.vizitkových portrétů (carte de visite). Ty se staly velmi oblíbeným upomínkovým předmětem prodávaným v opravdu masových počtech.

Vývoj dále probíhal. Pozitiv velikosti cca 94 x 58 mm byl nalepen na kartonu formátu 102 x 63 mm. Dalším významným mezníkem ve "vizitkologii" je období, kdy se rubové strany vizitek doplňovaly informacemi o fotografovi. Kartóny vizitek byly zpočátku jen bílé, opatřené jménem fotografa tiskem nebo i razítkem, ty vzácnější dokonce nálepkou. V průběhu 60.let 19.století počet údajů na zadních stranách vizitek postupně vzrůstal. V 70.letech se objevily i kartóny barevné a černé se zlatou ořízkou a přibývalo na nich ornamentální výzdoby. Vizitky během 80. let ustoupily větším kabinetním fotografiím, v Čechách se však vyráběly souběžně až do 30. let 20. století.

Vizitky v současnosti. Současná tisková podoba navštívenky, nebo-li vizitky, by měla obsahovat jen nejpodstatnější informace pro písemný a telefonní nebo přímý kontakt. V roce 1989 se otevřely brány podnikání, což mělo obrovský vliv na návrat a rozmach navštívenek, a tak je uplynulých 17 let v ČR příkladným obdobím nevkusů a trendů.