Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více...
 
i-Meteo

Poučení o zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Miriam Česáková, se sídlem Janáčková 267, Neratovice.

Zpracovatel osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů je: Miriam Česáková, se sídlem Janáčková 267, Neratovice.

Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec, společník či externí pracovník správce.

Text poučení

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsou Vám, jakožto subjektům údajů, tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (1) jaké osobní údaje shromažďujeme, (2) jak s těmito údaji nakládáme, (3) k jakým účelům osobní údaje využíváme, (4) komu jsme oprávněni tyto osobní údaje poskytnout, (5) jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (6) kde lze získat informace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

S Vašimi osobními údaji vždy nakládáno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna jejich bezpečnost.

Jaké údaje budou zpracovány

  • e-mailová adresa
  • IP adresa

K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Osobní údaje, kterými jsou:

  • e-mailová adresa
  • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

pro provoz nabízených služeb,

za účelem vzájemné komunikace, zpravidla na základě vaší poptávky. Abychom mohli vaší poptávce vyhovět, ukládáme si vaše identifikační údaje po nezbytně nutnou dobu, max. však 1 rok,

Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 1 rok.

Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům

Vezměte, prosím, na vědomí, že v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte:

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na jejich opravu a výmaz,
  • právo na omezení zpracování a
  • právo podat ve smyslu čl. 21 odst. 4 nařízení GDPR námitku proti zpracování.

V případech kdy budete chtít tato svá práva vůči Správci uplatňovat, je nezbytné kontaktovat Správce na elektronické adrese info@mcoins.eu. Každé takové podání bude Správcem vyhodnoceno a o výsledku tohoto vyhodnocení bude subjekt osobních údajů ze strany Správce informován, a to ve lhůtě 30 dní jdoucích od doručení takovéhoto podání Správci.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:

strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;

v písemné podobě;

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.